Yksiasentoinen kylmä suunta
Moniaseman kylmä suunta
Sorvin katkaisutyö
Kuuma taonta käsittely
Käsinlanka rullaa
Porauskäsittely
Taivutuskäsittely
Automaattinen kierteiden rullaus